Kostas1-scaled-acenterbottom.jpg

Innerstadens ledande leverantör av grönyteskötsel

Vår vision är att skapa en grön stad för nästa generation

Tjänster som skapar levande utemiljöer

Grönyteskötsel

Finplanering

Markanläggning

Snöröjning och halkbekämpning

Expertis och kunskap

Servicetjänster

Lekplatsbesiktning

Övrigt underhåll

P4258096-scaled.jpg

Hållbar utveckling genom ständiga förbättringar

Vi arbetar med hållbarhet enligt tre principer:

  • Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
  • Vara en attraktiv arbetsgivare
  • Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut

Vi är certifierade

Ett led i vårt hållbara arbetssätt är vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (miljö)
  • ISO 45001:2018 (arbetsmiljö)
Berzelii-sommar-07-scaled.jpg