Kostas1-scaled-acenterbottom.jpg

Innerstadens ledande leverantör av grönyteskötsel

Nu heter vi Grön Stad!

Från och med den 1 april känner du igen oss som Grön Stad. Vi är samma glada gäng och utför samma goda arbete till samma höga kvalitet. 

Med vårt nya namn och vår nya logotyp vill vi visa att vi vill skapa levande utemiljöer som gör staden grönare. Vår vision är att skapa en grön stad för nästa generation. 

Grön Stad är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group och ett resultat av den sammanslagning av Green Landscaping och Svensk Markservice som genomfördes hösten 2018. Vi har arbetat konsekvent med att utveckla de bästa delarna från Svensk Markservice och Green Landscaping vad gäller såväl rutiner som arbetssätt och integrerat dem till ännu bättre verksamheter. Bolagiseringen är ett naturligt nästa steg för att ta verksamheten till nya höjder.

För dig som är kund kommer förändringen främst att handla om avtalstekniska aspekter. Att du får behålla de kontaktpersoner och medarbetare du har lärt känna är av högsta vikt för oss och du ska som kund känna dig trygg att vi sköter och utvecklar din utemiljö på ett effektivt och kundnära sätt.  

Lagom till starten av de nya bolagen lanserar vi nya hemsidor, nya sociala kanaler och nya mejladresser. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Välkomna alla medarbetare och kunder till Grön Stad!

Vår vision är att skapa en grön stad för nästa generation

Tjänster som skapar levande utemiljöer

Grönyteskötsel

Finplanering

Markanläggning

Snöröjning och halkbekämpning

Expertis och kunskap

Servicetjänster

Lekplatsbesiktning

Övrigt underhåll

P4258096-scaled.jpg

Hållbar utveckling genom ständiga förbättringar

Vi arbetar med hållbarhet enligt tre principer:

  • Utveckla miljömässigt hållbara lösningar
  • Vara en attraktiv arbetsgivare
  • Ta ansvarsfulla ekonomiska beslut

Vi är certifierade

Ett led i vårt hållbara arbetssätt är vårt ledningssystem. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (miljö)
  • ISO 45001:2018 (arbetsmiljö)
Berzelii-sommar-07-scaled.jpg