Om oss

Grön Stad är ett fristående dotterbolag inom Green Landscaping Group, Nordens ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och ett resultat av den sammanslagning av Green Landscaping och Svensk Markservice som genomfördes hösten 2018. Vi har arbetat konsekvent med att utveckla de bästa delarna från Svensk Markservice och Green Landscaping vad gäller såväl rutiner som arbetssätt och integrerat dem till ännu bättre verksamheter. Bildandet av Grön Stad är ett naturligt nästa steg för att ta verksamheten till nya höjder.

För dig som är kund kommer förändringen främst att handla om avtalstekniska aspekter. Att du får behålla de kontaktpersoner och medarbetare du har lärt känna är av högsta vikt för oss och du ska som kund känna dig trygg att vi sköter och utvecklar din utemiljö på ett effektivt och kundnära sätt.

Med vårt nya namn och vår nya logotyp vill vi visa att vi vill skapa levande utemiljöer som gör staden grönare. Vår vision är att skapa en grön stad för nästa generation.

Välkomna alla medarbetare och kunder till Grön Stad!