Leverantörer

Fakturerings- och betalningsvillkor

Vi tar i första hand emot e-fakturor via PEP POL-nätverket. Mottagning sker via vårt organisationsnummer 5592703507.

I andra hand tar vi gärna emot era fakturor via en bifogad PDF i ett epostmeddelande till följande adress:

5592703507@inbox.redascan.se

I vårt arbete mot en hållbar framtid upphör nu möjligheten att ta emot pappersfakturor.

Märkning av faktura

Faktura ska alltid märkas med:

  • Projektarbetsordernummer 11 Tecken (3+5+3) enligt nedan modell
    KST-PROJEKTARBETSORDER
    101-10123001
  • Samt beställarens för- och efternamn

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras. Eventuell dröjsmålsränta påförs enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras endast efter särskild skriftlig överenskommelse.

Kontakt

Frågor kring fakturering hänvisar vi till vår samarbetspartner Daniel Klasson Redovisning (DKR).

Tel: 08 562 76 110
Mejl: support@dkr.se