Leverantörer

Fakturaadress
e-faktura skickas till GLN-nummer 752559270350701
Leverantörsfaktura mailas i PDF-format till 5592703507@autoinvoice.se

Märkning av faktura
Faktura skall alltid märkas med:

  • Projektarbetsordernummer: 8 Siffror (5+3) enligt nedan modell
    • PROJEKTARBETSORDER: 10123001
    • Samt beställarens för- och efternamn

Fakturafrågor
fakturor@gronstad.se