Leverantörer

Fakturerings- och betalningsvillkor

För att du som leverantör eller underentreprenör ska få betalt i tid, ber vi dig märka dina fakturor i enlighet med våra faktureringsvillkor. Fakturor som saknar korrekt märkning, fakturaadress eller bolagsnamn (Grön Stad Mark och Anläggning AB) kommer returneras och du kommer då att behöva återkomma med korrekt faktura för att få betalt.

Märkning av faktura

Faktura ska alltid märkas med:

  • Projektarbetsordernummer 11 Tecken (3+5+3) enligt nedan modell
    KST-PROJEKTARBETSORDER
    101-10123001
  • Samt beställarens för- och efternamn

Fakturaadress

Leverantörsfaktura mailas i PDF-format till 5592703507@autoinvoice.se.

Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras. Eventuell dröjsmålsränta påförs enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras endast efter särskild skriftlig överenskommelse.

Har leverantören eller underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

Kontakt

Har du frågor kring fakturering? Vänligen kontakta oss på fakturor@gronstad.se.